BÁO GIÁ MỚI 6/2020

 

Bảng giá mới tham khảo.

Bảng giá này có thể thay đổi, với từng hình thức giao nhận và hình thức , thời hạn thanh toán.

Gỗ Tali: 10.000.000 đ - 35.000.000 đ/m3

Gỗ Lim Okan: 11.000.000 đ - 19.000.000đ/m3

Gỗ gõ đỏ Doussie: 12.000.000 đ - 35.000.000 đ/m3

Gỗ gõ đỏ Pachy: 12.000.000 đ- 50.000.000 đ/M3

Gỗ Hương kính lớn: 13.000.000đ - 30.000.000đ/m3

Gỗ Dâu: 12.000.000 đ - 18.000.000 đ/m3

Gỗ Cẩm trắc : 24.000.000 đ - 70.000.000 đ/m3.

Gỗ padouk: 12.000.000 đ- 19.000.000 đ/m3

Gỗ nghiến : 9.000.000 đ- 13.000.000 đ/M3

Gỗ thông: 3.000.000 đe- 7.000.000 đ/m3.

 

Để có giá cụ thể cho từng khích thước quý khách liên hệ trực tiếp. 

 

Hotline tư vấn: +84966551267
Zalo
+84966551267