Applications

01Th10

Gỗ thông

Quản Trị Applications, Sản phẩm

 Cách để nhận biết gỗ thông Cây thông thường tăng trưởng nhanh do vậy lượng gỗ được cung cấp trên thị trường khá tốt. Chất lượng gỗ đảm bảo mà giá thành không quá cao, vân gỗ có màu sắc khá đẹp. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều loại thông nhưng thông trắng […]

Liên hệ

email: jackson@london-export.co.uk hoặc Zalo, WhatsApp img(+84) 966 551 267


0966551267