Chuyên Mục Khác

06Th10

Gỗ cẩm

Quản Trị Chuyên Mục Khác, Sản phẩm, Tin tức

  Gỗ cẩm có nhiều loại, đây là một loại cẩm châu phi được làm thành chiếu, nhiều nơi gọi là sập hoặc phản. một số người gọi nó là cẩm hồng, vì sau khi hoàn thiện sơn lớp PU bóng, vân gỗ hiện lên rất đẹp có các ánh màu khác nhau như vàng, […]

Liên hệ

email: jackson@london-export.co.uk hoặc Zalo, WhatsApp img(+84) 966 551 267


0966551267