21Th10

gỗ dẻ gai

Quản Trị gỗ beech, gỗ dẻ gai, gỗ dẻ gai xẻ sấy gỗ dẻ gai, Sản phẩm, Tin tức

Gỗ dẻ gai. Gỗ dẻ gai hay còn có tên tiếng anh là gỗ beech, là loại gỗ cứng, được thu hoạch chủ yếu ở các khu rừng châu Âu, đặc biệt là Đông âu. Gỗ dẻ gai được dùng nhiều để sản xuất các sản phẩm nội thất xuất khẩu, gỗ dẻ gai được […]