Gỗ cẩm

Gỗ cẩm là loài gỗ quý hiếm, chỉ có ở một số nơi trên thế giới còn được phép khai thác,

các loại gỗ cẩm như: cẩm bubinga, cẩm hồng, cẩm trắc, cẩm vua, cẩm keval..

Để có thể khai thác và vận chuyển về việt nam những khúc gỗ cẩm đường kính lớn từ 150 cm đến trên 200 cm các công ty khai thác lâm sản phải sử dụng những thiết bị và xe vận tải siêu trường siêu trọng.

Cẩm được dùng để làm ra các sản phẩm như sập, chiếu, bàn ăn, bộ bàn ghế lớn..

0966551267