Khai thác gỗ rừng châu phi

Khai thác gỗ rừng châu phi.

Tại châu phi, khai thác rừng là một công việc rất vất vả, khó khăn do rừng rậm, đường nhỏ, mưa trơn.

Cần phải có nhưng thiết bị chuyên dùng để có thể kéo và cẩu gỗ từ trong rừng sâu vận chuyển ra bãi tập kết.

Các thiết bị thông thường gồm xe ủi có tời, cẩu chuyên dụng,

 

0966551267