24Th9

Gỗ cẩm

Quản Trị gỗ cẩm, gỗ cẩm bubinga, gỗ cẩm hồng, gỗ cẩm keval, gỗ cẩm trắc, gỗ cẩm vua Sản phẩm, Tin tức

Gỗ cẩm là loài gỗ quý hiếm, chỉ có ở một số nơi trên thế giới còn được phép khai thác, các loại gỗ cẩm như: cẩm bubinga, cẩm hồng, cẩm trắc, cẩm vua, cẩm keval.. Để có thể khai thác và vận chuyển về việt nam những khúc gỗ cẩm đường kính lớn từ […]