09Th10

Gỗ gõ đỏ

Quản Trị gỗ gõ, gỗ gõ đỏ, gỗ gõ nam phi Gỗ gõ đỏ, Sản phẩm

  Gỗ gõ đỏ. Là loại gỗ khá phổ biến tại thị trường viêt nam, được dùng cho các sản phẩm nội thất cao cấp. Tuy nhiên, gỗ gõ đỏ từ châu Phi được phân làm 2 loại chính được gọi kèm tên ” Gõ đỏ Doussie ” và ” Gõ đỏ Pachyloba”. Gỗ gõ […]