09Th10

gỗ gõ đỏ Pachy

Quản Trị gỗ gõ đỏ pachy, Gỗ Pachylona Gỗ gõ đỏ, Sản phẩm

  Gỗ gõ đỏ. Là loại gỗ khá phổ biến tại thị trường viêt nam, được dùng cho các sản phẩm nội thất cao cấp. Tuy nhiên, gỗ gõ đỏ từ châu Phi được phân làm 2 loại chính được gọi kèm tên ” Gõ đỏ Doussie ” và ” Gõ đỏ Pachyloba”. Gỗ gõ […]